Internationale vriendschapsbanden

De gemeente Cuijk heeft in totaal drie internationale vriendschapsbanden.

  • Maldon (Engeland)
  • Prerov (Tsjechië)
  • Linden-Holstein (Duitsland) Lubbeek (België), Lalinde (Frankrijk) St.Georgen am Walde (Oostenrijk) en Lalin (Spanje). Deze gemeenten vormen tezamen met het Cuijkse Linden Linden-groet-Linden

Deze vriendschapsbanden worden onderhouden door verenigingen, instellingen, het bedrijfsleven, scholen en privépersonen en ook door de gemeente Cuijk.

Elke internationale vriendschapsrelatie is ondergebracht in een particuliere stichting. Deze stichtingen ontvangen jaarlijks subsidie van de gemeente waarmee de activiteiten bekostigd kunnen worden.

Werkgroep internationale contacten

Voor het bereiken van een zo groot mogelijk effect bij het verder ontwikkelen en uitdiepen van de contacten is een platform in de vorm van een 'werkgroep internationale contacten' in het leven geroepen. Vertegenwoordigers van de verschillende stichtingen internationale contacten zijn vertegenwoordigd in deze werkgroep. De werkgroep wordt ambtelijk ondersteund door de gemeente.

Informatie

Wanneer u meer (algemene) informatie wilt over de internationale contacten in de gemeente Cuijk kunt u daarover contact opnemen met de heer L. Sijakovic, telefoon 0485-396600.

Cuijk en het Engelse Maldon

Sinds 1969 is Cuijk door middel van een vriendschapsverdrag verbonden met de aan de Engelse oostkust gelegen gemeente Maldon. Tot deze stedenband, ook wel Twinning Link genaamd, werd destijds het initiatief genomen door de toenmalige burgemeesters Ron Daws en Ben van Zwieten. De gemeenteraad van de voormalige gemeente Cuijk en St. Agatha nam op 17 september 1969 een officieel raadsbesluit tot het aangaan van een Twinning-Link Maldon-Cuijk.

Vele honderden inwoners van Maldon en Cuijk brachten daarna, individueel, met de gemeente of via een vereniging, bezoeken over en weer. Na het bezoek in 1974 verslapten de contacten, met name op bestuurlijk niveau. In 1985/1986 werden de banden weer aangehaald en werd een bezoek van bestuur en medewerkers en inwoners van de gemeente aan Maldon gebracht.

De contacten met Maldon verlopen in de regel via het (middelbaar) onderwijs, sportverenigingen, culturele en andere maatschappelijke organisaties die een relatie hebben met ‘zusterverenigingen’ in Maldon.

Informatie

Voor meer informatie over het contact met Maldon kunt u kijken op www.twinninglink.org of contact opnemen met mevrouw Mieke Dengerink via miekedengerink@gmail.com.

Cuijk en het Tsjechische Prerov

Na het ontstaan van de particuliere stichting ‘Hulp Ziekenhuis Prerov’ (voor hulp vanuit Cuijk aan het ziekenhuis in Prerov, onder meer in de vorm van goederen) ontstond ook een relatie tussen de gemeentebesturen van Prerov en Cuijk en de daaraan verbonden ambtelijke organisaties. In 1992 zijn de statuten van de oorspronkelijke stichting aangepast en zijn de doelstellingen verruimd.

Naast de contacten tussen de gemeenten zijn er ook particuliere contacten tussen Prerov en Cuijk. Steeds meer verenigingen tonen hun interesse voor de inwoners van Prerov. Deze particuliere contacten met Prerov lopen in de regel via de stichting Cuijk-Prerov. Deze beoogt het onderhouden en initiëren van contacten op maatschappelijk en sociaal terrein en op het gebied van onderwijs, bedrijfsleven en verzorgingssector.

Meer informatie over dit contact kunt u verkrijgen bij: De heer Frans Bus, p/a Jan van Cuijkstraat 6, 5431 GB Cuijk,  Telefoon 0485-316276

Wetenswaardigheden over Prerov

Prerov ligt in de provincie Ostrava, langs het riviertje de Becva. De stad heeft (inclusief kerkdorpen) inmiddels meer dan 50.000 inwoners. Niet alleen het inwoneraantal stijgt gestaag, ook in economisch opzicht gaat het steeds beter met Prerov. Dat begon al in 1841 met de komst van de spoorwegen. Rond die tijd ontstonden ook de machinebouw, brouwerijen en suikerfabrieken. Daarna volgenden o.a. de chemische industrie, de lederwarenfabriek Kazeto en de optische industrie.

De stad kent een goede dienstverlening, onder andere op het gebied van de handel en het toerisme. Prerov heeft dan ook verschillende goede hotels en particuliere hostels en pensions. Ook aan ontspanning is geen gebrek. Prerov beschikt over een zwembad, bowlingbanen, tennisvelden en indoor-sportaccommodaties. Verder vindt u hier meerdere fitnesscentra die over het algemeen in de hotels zijn ondergebracht en een voetbalstadion.

Bent u in Prerov, bezoek dan eens het historische kasteel. In dit kasteel vindt u het in 1888 opgerichte Komeniusmuseum. Dit museum biedt u archeologische exposities, etnografie, entomologie, mineralogie, alles over Volkenkunde, een overzicht van het leven en werk van Komenius enz. De kasteeltuinen worden o.a. gebruikt voor het geven van concerten.

Het stadhuis is een belangrijk cultuurcentrum. Dit stadhuis dateert uit 1897. Hier worden allerlei evenementen op het gebied van cultuur georganiseerd. Internationaal bekend is het Jazzfestival dat ieder jaar weer de top uit de Jazzwereld weet te contracteren. Ook aan natuurschoon heeft de stad met haar omgeving veel te bieden, zoals het steppe-natuurbeschermingsgebied Popovické dat een bezoekje zeker waard is. 

Vijf keer Linden

Vanuit de voormalige gemeente Beers zijn vijf vriendschapsrelaties met gemeenten ‘Linden’ elders in Europa: Linden/Brabant in België, Linden/Holstein in Duitsland, Lalinde/Dordogne in Frankrijk, Linden/St. Georgen am Walde in Oostenrijk en Lalin in Spanje.

De eerste contacten van Linden (Duitsland) met de inwoners van Linden bestaan al sinds 1960. Daarna ontstonden ook contacten met Linden in België, Frankrijk, Oostenrijk en Spanje. Als oorspronkelijk doel van de jumelage heeft de stichting in de statuten vastgelegd: "het onderhouden en uitbreiden van de contacten van de inwoners van Beers, Gassel en Linden met de inwoners van de bij de Jumelage Linden Groet Linden aangesloten buitenlandse gemeenten, te weten thans Lubbeek (België), Linden/Holstein (Duitse Bondsrepubliek), Lalinde (Frankrijk), Sankt Georgen am Walde (Oostenrijk) en Lalin (Spanje) en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords."

Natuurlijk bent u als inwoner van de gemeente Cuijk van harte welkom bij alle activiteiten van deze stichting.

Informatie

Voor meer informatie over het contact Linden groet Linden: mevrouw Van Hoek, Leuvert 6, 5437 AG Beers, telefoon: 0485-311043. U kunt meer informatie vinden over deze vriendschapsband op www.lindengroetlinden.nl.