Welstandscommissie

Een welstandscommissie wordt door de gemeente ingeschakeld om toe te zien op de kwaliteit van de bouw en in hoeverre het gebouwde of verbouwde object goed in de omgeving past. Een bouwvergunning kan afgewezen worden door een negatief advies van de welstandscommissie.

Welstandscriteria

De welstandscriteria vindt u in de welstandsnota algemeen (PDF), gebiedsuitwerking (PDF) en bebouwingstypen (PDF).

Wijziging welstandsnota

De welstandsnota is op enkele punten gewijzigd. Bekijk de wijzigingen in de Oplegnotitie op Welstandsnota Cuijk 2013 (PDF).

Welstandskaarten

U kunt hier de welstandskaarten per dorp raadplegen.

Vergaderingen Welstandscommissie

De Welstandscommissie vergadert gemiddeld een keer per twee weken. De vergaderingen vinden plaats op donderdag in het gemeentehuis van Cuijk en zijn openbaar. U kunt dus bij de behandeling van uw vooroverleg aanwezig zijn. U kunt zich hiervoor telefonisch aanmelden via 0485-396600. De bouwplannen handelen we af op volgorde van binnenkomst. Bij te late aanlevering kan het zijn dat we de plannen doorschuiven naar een latere vergadering.

Volg de ontwikkelingen in uw buurt

Snel op de hoogte zijn van ontwikkelingen in uw buurt? Bomen kappen? Huis verbouwen? Buurtfeest? Downloaden in de App Store, Windows Store of Google Play Store een van onderstaande apps.

Over Uw Buurt app

logo Over mijn buurt app

OmgevingsAlert app

logo Omgevingsalert app