Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De meeste mensen willen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Zichzelf kunnen redden in en om het huis. De deur uitgaan om dingen te ondernemen en andere mensen te ontmoeten. Soms is daar ondersteuning bij nodig. Bijvoorbeeld door ouderdom, handicap, ziekte of door andere problematiek. Gelukkig zijn er vaak familieleden, buren of vrienden die een handje willen helpen. In Cuijk zijn er ook veel initiatieven in de buurt om u te helpen of activiteiten waar u aan deel kunt nemen. Als deze hulp niet voldoende is, dan kan de gemeente ondersteuning bieden. Dit is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Wmo is de afkorting van 'Wet maatschappelijke ondersteuning'. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft die ondersteuning via de Wmo. Iedereen moet mee kunnen doen aan de samenleving op een manier die bij hem of haar past. De gemeente helpt inwoners die dit niet op eigen kracht kunnen.

Informatiefilm "De Wmo. Zo werkt het"

Speciaal voor mensen die voor het eerst te maken krijgen met de WMO is er een informatiefilm ontwikkeld. Bekijk hier de animatie "De Wmo. Zo werkt het" op de website van het CAK.

Wat wordt bedoeld met eigen kracht

Met eigen kracht bedoelen we de mogelijkheden die mensen hebben om met hulp van hun omgeving problemen op te lossen. Wordt u geholpen door iemand uit uw omgeving, bijvoorbeeld een familielid, kennis of buurman? Dan wordt uw hulpvraag dus opgelost vanuit eigen kracht.

Welke ondersteuning biedt de Wmo

Lukt het een inwoner niet om op eigen kracht mee te doen, dan helpt de gemeente met een voorziening. In de wet staat niet wat voor soort voorziening dit moet zijn. Dat kan een algemene voorziening of een maatwerkvoorziening zijn. De gemeente onderzoekt samen met u wat u nodig heeft. Voor veel voorzieningen geldt een eigen bijdrage.

Het gesprek met de Wmo-Consulent

De Wmo-consulent bekijkt samen met u wat voor u de beste oplossing is. Dit is maatwerk en voor iedereen anders. We bekijken samen wat u zelf kunt en wat uw omgeving kan doen. Misschien kunnen familie, buren of kennissen u helpen in de huishouding of bij het boodschappen doen. Of u bijvoorbeeld naar een activiteit brengen. We kijken ook of er algemene voorzieningen zijn die u kunnen helpen. Is uw probleem hiermee nog niet opgelost? Dan kijken we of een Wmo-maatwerkvoorziening oplossing biedt.

Voorbereiding van het gesprek

Het is goed om iemand te vragen om bij het gesprek aanwezig te zijn. Iemand die u vertrouwt en uw situatie goed kent. Bijvoorbeeld de partner, een familielid of mantelzorger. U kunt ook kosteloos gebruik maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Zet voor het gesprek wat zaken op een rij, zoals de dingen die goed gaan en die minder goed gaan en waarbij u ondersteuning nodig heeft. Denk ook na of er mensen in uw omgeving zijn die u met bepaalde zaken kunnen helpen. Het gesprek is vertrouwelijk. Informatie uit het gesprek delen we alleen met andere hulpverleners als dat nodig is en als u hiervoor toestemming geeft.

Zie ook:

Verschil tussen een Algemene voorziening en een Maatwerkvoorziening

Een algemene voorziening is er voor alle burgers. Voorbeelden zijn een koffieochtend in het buurthuis, de boodschappenservice, de rolstoelpool of de maaltijdservice. U kunt zelf direct contact opnemen met de organisatie die de voorziening aanbiedt.

Een maatwerkvoorziening is een oplossing die specifiek is afgestemd op uw situatie. Een maatwerkvoorziening is pas aan de orde als er geen andere oplossingen zijn. U hebt hiervoor een indicatie.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • huishoudelijke hulp
  • individuele begeleiding
  • dagbesteding
  • kortdurend verblijf

Verschil tussen Zorg In Natura (ZIN) en een Persoonsgebonden Budget (PGB)

Als mensen ondersteuning van de gemeente krijgen, is dat meestal 'in natura'. In natura betekent dat de gemeente de hulp of het hulpmiddel voor u regelt bij een gecontracteerde zorgaanbieder of leverancier.

De gemeente kan onder voorwaarden ook een persoonsgebonden budget (PGB) toekennen. Dit is een geldbedrag waarmee u de hulp of het hulpmiddel zelf regelt.

Eigen bijdrage voor een maatwerkvoorziening

Gemeenten mogen voor de maatwerkvoorziening die zij bieden een eigen bijdrage vragen. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen, vermogen en de persoonlijke situatie.

Contactgegevens

Heeft u ondersteuning nodig? Dan kunt u terecht bij het team Werk, Inkomen en Zorg via mail wmo-consulenten@cgm.nl of telefonisch via 0485-396783 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur).