Woningbouw Liefkeshoek en maatregelen tegen wateroverlast

Woningbouw

Aan de Liefkeshoek in Katwijk worden negentien woningen gebouwd. Ook worden maatregelen getroffen om wateroverlast in de omgeving tegen te gaan. Het gaat om verschillende typen woningen, zowel koop als huur. Om de woningen te kunnen bouwen wordt eerst de grond bouwrijp gemaakt. Dat betekent de aanleg van ondergrondse infrastructuur, grondwerk, bodemsanering en de aanleg van noodwegen. De huidige speelplek aan de Liefkeshoek wordt verplaatst in westelijke richting en krijgt een plek bij de nog aan te leggen wadi.

Tegengaan wateroverlast

Daarnaast worden in Katwijk op twee locaties maatregelen getroffen om wateroverlast in de toekomst zoveel mogelijk te beperken. Daarvoor worden enkele sloten langs de Liefkeshoek verruimd en er wordt een rioolverbinding gemaakt met het bouwplan Liefkeshoek. Het regenwater wordt dan afgevoerd naar een grote wadi waar het water langzaam in de bodem kan infiltreren. In De Boggerd wordt naast het bestaande riool een hemelwaterriool aangelegd. Ook het regenwaterriool voert het regenwater af richting de wadi. Daarbij wordt meteen de bestrating in De Boggerd vervangen.

Werkzaamheden

De werkzaamheden - het bouwrijp maken en het treffen van maatregelen tegen wateroverlast - zijn medio oktober 2020 gereed. Naar verwachting wordt het bouwplan Liefkeshoek – na de oplevering van de woningen en het intrekken van de nieuwe bewoners – eind 2021/begin 2022 woonrijp gemaakt. Dit woonrijp maken is de laatste fase; hierin worden de definitieve bestrating, de groenvoorzieningen en de openbare verlichting aangebracht.

Speelplek

Vanwege de bouw van 19 woningen aan de Liefkeshoek en Pastoor Suijsstraat moest de bestaande speelplek worden opgeruimd. De speelplek heeft binnen het bouwplan een nieuwe locatie gekregen. Alle inwoners van Katwijk hebben hierover op 24 november 2020 een brief ontvangen. Bekijk de brief en de bijbehorende tekening onder ‘Documenten’.

Documenten

Bekijk hier de relevante documenten

Vragen

Heeft u vragen neem dan contact op met de heer G. Middel, projectleider of de heer G. Snels, specialist Infrastructuur (civiele techniek), beiden bereikbaar via telefoon 0485-396600.

Informatie verkoop

Kijk voor meer informatie over de verkoop van de woningen op www.cuijkwoont.nl.