Woningbouw Prinsenstal Beers

Aan de Prinsenstal in Beers was jarenlang een gemeentewerf gevestigd. Deze werf is opgeheven. Op de vrijgekomen locatie is ruimte voor woningbouw. Er zullen negen woningen worden gebouwd.

Luchtfoto nieuwbouw locatie Prinsenstal Beers  Foto van de bouwlocatie vanaf de straat

Beoogde ontwikkeling

De gemeente Cuijk heeft besloten om de vrijgekomen locatie te reserveren voor woningbouw. Er zullen negen geschakelde, energiezuinige starterswoningen worden gebouwd. Aan de zijde van de Prinsenstal zullen deze woningen een smalle privéstoep hebben. Ook is er ruimte voor achttien parkeerplaatsen.

Projectontwikkelaar

De vrijgekomen locatie wordt ontwikkeld door een CPO-groep. CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Het is een vorm van projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners zelf gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject. De CPO-groep die aan de Prinsenstal wil ontwikkelen bestaat uit Beerse jongeren die op deze wijze graag woonruimte voor zichzelf willen realiseren.

Planning en voortgang

Als alles volgens plan verloopt kan de bouw in het eerste kwartaal van 2021 beginnen.

Juni 2020

Op 25 juni 2020 is een informatieavond gehouden voor omwonenden en andere belangstellenden. Bekijk hieronder de presentatie en enkele ontwerptekeningen die die avond aan de aanwezigen zijn getoond. Ook het verslag van die avond kunt u hieronder inzien.

Juli 2020

In juli 2020 is in het gemeentehuis van Cuijk een aparte werkbijeenkomst georganiseerd om nog eens met omwonenden en belangstellenden te praten over o.a. de verkeerssituatie rond het nieuwbouwproject. Het verslag van deze werkbijeenkomst treft u hieronder aan. 

Contact

Contactpersoon gemeente: Anneke Heermans.