Zorg en ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Heeft u behoefte aan ondersteuning, zorg of hulp en kunt u die niet krijgen van kinderen, familie, buren of vrijwilligers? Maak dan een afspraak met een klantadviseur.

Eigen bijdrage Wmo-voozieningen

Voor de meeste Wmo-voorzieningen betaalt u een eigen bijdrage per vier weken.

Sociaal Kernteam Cuijk

Heeft u een vraag of probleem op het gebied van zorg en welzijn waar u zelf niet uitkomt? Het Sociaal Kernteam in gemeente Cuijk is er om u te helpen.

Huishoudelijk Hulp Toelage (HHT)

Ontvangt u huishoudelijke ondersteuning? Of bent u mantelzorger? Dan kunt u (extra) huishoudelijke ondersteuning kopen voor een aantrekkelijk tarief.

Mantelzorg

Centrum Mantelzorg Land van Cuijk is het adviespunt en expertisecentrum voor mantelzorgers, beroepskrachten en vrijwilligers in het Land van Cuijk.

Cli├źntondersteuning

Heeft u informatie, advies of hulp nodig bij een gesprek of bij de aanvraag van een voorziening? U heeft recht op cli├źntondersteuning.

Vrijwilligerswerk

Wilt u graag ervaring opdoen, andere mensen ontmoeten, een zinvolle tijdsbesteding hebben of u inzetten voor iets dat u belangrijk vindt? Dan is vrijwilligerswerk iets voor u!

Vrijwilligersverzekering

Voor de verzekering van hun vrijwilligers zijn de drie samenwerkende gemeenten vanaf 1 januari 2016 aangesloten bij VrijwilligersNet Nederland.